Türkçe
English
Bulgarian
ЗА НАС

ЗА НАС 

От 2005 година насам фирма FARES продължава дейността си в областта на минното дело. Създава собствено производствоо в областта на строителните материали през 2013 година с цел да произвежда материали с качествени, практически и икономически характеристики. FARES притежава суровинен ресур и за краък период от време прави важни стъпки в сектора на производството на строителни материали. 

 

МИСИЯ 

Ние от фирма FARES, имаме основна мисия - да удовлетворим желанията на нашите клиенти с нашите качествени продукти и качествено обслужване. Също така имаме за мисия – работната сигурност, работно здраве и опазване на околната среда.

 

ВИЗИЯ 

С философията за управление качеството на продуктите, в сектора на строителните материали, FARES да се превърне във фирма, която може да се конкурира на глобалния пазар като изгради доверие и уважение сред клиентите. 

 

ОПАВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Ние, осъзнаваме, че източникът на нашето производство е природата. Направени са необходимите инвестиции с цел запазване на околната среда чиста, както и за запазване на екологичното равновесие, за да използваме ресурсите ефективно и насърчаваме рециклирането. В тази връзка FARES внедрява системи за управление на околната среда и се ангажира с непрекъснатото наблюдение и усъвършенстване в тази сфера. 

Back
ПРОДУКТИ